icon-coffee-greenArtboardArtboard

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Syveon Internet Solutions.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Syveon Internet Solutions kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Syveon Solutions garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Syveon Internet Solutions streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt Syveon Internet Solutions zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Syveon Internet Solutions en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Syveon Internet Solutions wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Aan de slag met slimme oplossingen?
We komen graag langs.

Interesse om samen met ons iets moois te maken? We komen graag eens bij je op bezoek om samen de mogelijkheden door te nemen.

Afspraak maken